Tuina Therapie

Zo ingeburgerd als de fysiotherapeut in Nederland is, zo gewoon is de Tuina therapeut in China. De meeste ziekenhuizen in het land hebben speciale Tuina-afdelingen, waar zowel kinderen als volwassenen voor acute en chronische gezondheidsklachten worden behandeld.

Tuina spreekt men uit als ‘twiena’ en betekent letterlijk ‘duwen’ (Tui) en ‘grijpen’ (Na). Tuina Therapie kenmerkt zich door een grote variëteit aan massage-, mobiliteits-, en manipulatieve technieken waarbij de huid, spieren, pezen, gewrichten en acupunctuurpunten worden gestimuleerd. Anders dan bij acupunctuur komt hier echter geen naald aan te pas.

Diagnose Tuina Therapie is erop gericht de oorzaak van een pijnklacht aan te pakken. Hierbij wordt het lichaam als geheel doorgelicht, en dus niet alleen de plek waar de pijn zit. Voor het stellen van de diagnose voelt de Tuina therapeut de pols en kijkt hij ook naar de tong van de patiënt. De kleur, de vorm en het beslag van de tong zeggen namelijk veel over de werking van iemands organen en over zijn/haar gezondheid. Daarnaast weerspiegelt de tong de conditie van het bloed, dat iets zegt over de vitaliteit van het lichaam als geheel. Om tot een sluitende diagnose te komen is er ook aandacht voor zaken als slaap, eetpatroon, gehoor, zicht en de soort pijn van de patiënt.

Behandeling Pijnklachten ontstaan veelal door de stagnatie van energie en bloed in de weefsels (spieren, huid en organen) van het lichaam. De Tuina therapeut heft door middel van massagetechnieken deze stagnaties op. Hierdoor verbetert de doorstroming en verdwijnt de pijn.

In de behandeling staan energiebanen over het lichaam centraal. Energiebanen, ook wel meridianen genoemd, vormen een geïntegreerd netwerk aan verbanden binnen het lichaam. Zo kan pijn in een bepaald deel van het lichaam ontstaan door een blokkade elders in deze energiebaan (zie het voorbeeld uit de praktijk ‘Wat heb je op je lever?’ hieronder). Op deze energiebanen liggen ook acupunctuurpunten. Stimulatie van deze punten, via bijvoorbeeld de duim of elleboog, heeft een positieve uitwerking op onder andere spieren en organen.

Uit de praktijk: ‘Wat heb je op je lever?’ Spanning en stress hebben een nadelig effect op de werking van de lever, die voor een goede stroming van Qi (lichaamsenergie) en bloed moet zorgen. Als de lever haar werk niet goed kan doen, kan dit zich bijvoorbeeld uiten in nek- en schouderklachten. In de behandeling zal de Tuina therapeut naast massage van de schouder en nek, daarom ook andere delen van het lichaam behandelen die samenhangen met de klachten. Zo wordt bijvoorbeeld een acupunctuurpunt op de voeten gestimuleerd, waardoor de lever beter zijn werk gaat doen en hierdoor de pijn in nek- en schouder verdwijnt.