Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in PRAKTIJK JASPER THESING verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga heeft PRAKTIJK JASPER THESING deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

PRAKTIJK JASPER THESING (K.v.K: 65429060)
Jasper Thesing
IJsselkade 8
7201 HB Zutphen
Tel: 06-17302943
Email: info@praktijkjasperthesing.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email of telefonisch.

Persoonsgegevens die ik verwerk
PRAKTIJK JASPER THESING verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (emailadressen en telefoonnummers)
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke status

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
PRAKTIJK JASPER THESING verwerkt de volgende categorieën bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Medische geschiedenis en genotsmiddelen
 • Burgerservicenummer
 • Beroep
 • Slaap-, eet- en beweegpatronen
 • Gebruikte medicatie en andere middelen
 • Medische informatie
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Persoonsgegevens van minderjarigen
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@praktijkjasperthesing.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doeleinden
PRAKTIJK JASPER THESING verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk therapeutisch behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het patiëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het indien noodzakelijk geacht nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Geautomatiseerde besluitvorming
PRAKTIJK JASPER THESING neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (Jasper Thesing van PRAKTIJK JASPER THESING) tussen zit. PRAKTIJK JASPER THESING gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Apple computersysteem met de programma’s Contacten en Mail, ten behoeve van de opslag van contactgegevens en dientengevolge de communicatie met patiënten. Dit computersysteem is persoonlijk beveiligd.
 • MijnDiAd, ten behoeve van het beheer van alle patiëntgegevens (opslag van contactgegevens, vastleggen van afspraken, agendabeheer en dientengevolge de communicatie met patiënten) en het voeren van de financiële administratie (factuurbeheer en boekhouding) en de afhandelingen daaromtrent. Alle persoonsgegevens in dit online cloud-bewaarsysteem worden versleuteld verstuurd en veilig bewaard.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan het behandeltraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Het bekend maken en verbeteren van diensten;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van juridische verplichtingen jegens de Belastingdienst;
 • Het beschermen van financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandeltraject en de administratieve afhandelingen daaromtrent. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting.

Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens worden bewaard, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang door derden. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over je wordt verzameld worden geen nadere analyses gemaakt. Er is geen sprake van het combineren van de persoonsgegevens om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden
PRAKTIJK JASPER THESING verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw behandeltraject of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
PRAKTIJK JASPER THESING gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de website van PRAKTIJK JASPER THESING wordt een cookie geplaatst via het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Er wordt geen informatie gedeeld met andere Google-diensten of services. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt uitdrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zegt zich te houden aan de Safe Harbor-principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Voor meer informatie over deze cookies kun je mijn cookieverklaring raadplegen.

Je rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs samen met het verzoek mee te sturen. Je mag in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

PRAKTIJK JASPER THESING
T.a.v. Jasper Thesing
IJsselkade 8
7201 HB Zutphen
Tel: 06-17302943
Email: info@praktijkjasperthesing.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met PRAKTIJK JASPER THESING niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door PRAKTIJK JASPER THESING worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2019.